Språkgranskning Zoologi

Omdömen inom Zoologi 

...lika pricksäkra som enkla rättelser

"Gullvi Nilsson har sedan ett decennium granskat alla mina på engelska avfattade vetenskapliga manuskript inom ämnesområdet zoologi, främst ornitologisk ekologi och vertebratembryologi. Samarbetet med henne har alltid löpt helt problemfritt. Hennes sätt att lösa granskningsuppgifterna kännetecknas av en utpräglad förmåga att finna lika pricksäkra som enkla rättelser och vittnar om granskningsarbetets höga kvalitet."
Anders Enemar, Professor (emeritus) i zoologi vid Göteborgs universitet