Språkgranskning Rättsvetenskap/Juridik

Omdömen inom Rättsvetenskap/Juridik 


…har god ämneskunskap inom juridik

"Gullvi Nilsson har med stor noggrannhet och kreativitet språkgranskat min avhandling i rättsvetenskap. Hon är snabb och effektiv och har stor lyhördhet för ämnet och textens behov. Hennes förslag lyfter fram textens innehåll på ett ännu klarare sätt och skapar ett tydligare språkligt sammanhang. Gullvi har god ämneskunskap inom juridik och förstår betydelsen av att definiera juridiska begrepp på ett exakt och avgränsat sätt."
Annika Blekemo, Adjunkt, Juridicum, Stockholms universitet

...känsla och förståelse för sakinnehållet

"Gullvi Nilsson har varit mig behjälplig med översättningar i juridiska angelägenheter. Hon har utomordentliga kunskaper i engelska språket samt erforderlig känsla och förståelse för sakinnehållet i de texter som skall översättas. Eftersom Gullvi utfört översättningsuppdragen skyndsamt och dessutom är trevlig som person kan jag rekommendera henne å det bästa."
Johan Bond, Advokat, Bond & Toftered Advokatbyrå HB, Kungsbacka

...ett väldigt fint jobb

"Gullvi har gjort ett väldigt fint jobb de gånger hon har översatt juridiska texter för mig. Hon har visat känsla för det juridiska språket."
Rolf Dotevall, Jur.Dr., Docent i civilrätt, Rättsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Handelshögskola

...imponerande! 

"Ett stort tack för den omsorgsfullt genomförda språkgranskningen av mitt omfattande avhandlingsmanus på ett tidseffektivt sätt - imponerande!" 
Haymanot Baheru, doktorand, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet