Språkgranskning Ekonomi

Referenser inom Ekonomi 

...mycket professionellt

"Jag har anlitat Gullvi Nilsson för både stora och små språkgranskningsarbeten. Gullvi har alltid arbetat på ett mycket professionellt sätt, hon har varit snabb att bearbeta materialet och jag är mycket nöjd med hennes arbeten."
Hans Landström, Professor i Entreprenörskap, Ekonomihögskolan i Lund.

Behöver du hjälp med språkgranskning eller korrekturläsning? Läs mer om vilka övriga språktjänster Gullvi Nilsson tillhandahåller via länken.