Språkgranskning Ekonomi

Omdömen inom Ekonomi 

...mycket professionellt

"Jag har anlitat Gullvi Nilsson för både stora och små språkgranskningsarbeten. Gullvi har alltid arbetat på ett mycket professionellt sätt, hon har varit snabb att bearbeta materialet och jag är mycket nöjd med hennes arbeten."
Hans Landström, Professor i Entreprenörskap, Ekonomihögskolan i Lund.