Korrekturläsning Filosofi

Omdömen inom Filosofi

…professionellt och smidigt!

Jag är väldigt nöjd med Gullvis korrekturläsning av mitt bokmanuskript på svenska. Särskilt uppskattar jag hennes detaljerade svar när jag i vissa fall ville diskutera betydelsenyanser och hitta ett optimalt sätt att uttrycka mig. Jag fick all hjälp jag behövde — professionellt och smidigt!
Tero Tulenheimo, Fil.dr, docent, Tammerfors universitet, Finland