Språkgranskning Psykologi och Psykiatri

Omdömen inom Psykologi och Psykiatri 

...mina artiklar har alltid lyfts ett par nivåer

"Jag har vid flera tillfällen använt era tjänster nu och språket i mina artiklar har alltid lyfts ett par nivåer efter era förslag. Jag uppskattar den personliga kommunikationen med er, och er lyhördhet för vad jag vill. Något som varit viktigt för mig är att ni säger när uppdrag kommer att vara utförda och att ni sedan håller det daturmet. Dessutom har ni alltid arbetat snabbt."
Fredrik Holländare, Psykolog och doktorand vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting

...är jättenöjd!

"Tack för ert fantastiska arbete med min avhandling. Jag är jättenöjd!"
Selma Idring Nordström, specialist barn och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting

...alltid hög kvalitet!

"Gullvi Nilsson är väldigt bra att samarbeta med. Hon är tillgänglig, lyhörd och levererar alltid med hög kvalitet."
Johan Fredin Knutzén, Leg psykolog, Human factors specialist, Aktiebolaget Stratosfär

...tack for den fantastiske grundlige jobben!

"Takk for sist og for den fantastiske grundlige jobben dere gjorde med vår artikkel."
Ellen Andvig, RPN; CANSAN; Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Buskerud University College, Drammen, Norway

...veldig fornøyd

"Takk for en meget god jobb. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet du gjorde på forrige artikkel."
Venke Ueland, førsteamanuensis, Department of Health Studies / Institutt for helsefag, University of Stavanger, Norway

...dere er jo de beste!

Nina Blegen, Högskolelektor, Högskolen i Oslo og Akershus

...innsikt og kunnskap om kvalitative studier

"Gullvi har vist innsikt og kunnskap innen mitt felt som er kvalitative studier, psykisk helse og psykiatrisk sykepleie. Hennes forslag til ny tekst har bidratt til at mine tekster er forbedret og mer forståelige. Gullvi er lett å kommunisere med og hennes oppfordring om å være nøye har skjerpet min evne til nettopp det."
Anne Lise Holm, Phd, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund.

...rereree: språklig velskrevet

"Jeg har hatt gleden av å bruke tjenestene til Gullvi Nilsson på flere artikler og i min doktoravhandling. Referee eller redaktører har kommentert at det er språklig velskrevet, og det kan jeg takke Gullvi for. Hun er nøye, og det blir korrekt."
Arild Granerud, Førsteamanuensis, Avdeling for helse- og idrettsfag, Høgskolen i Hedmark, Norge

...så vel vitenskapelige som språklige presiseringer

"Gullvi gir alltid ekspeditt språkvask på tekst fra meg som i seg selv har tidsbegrensinger før videre innlevering. Granskningen fører alltid til så vel vitenskapelige som språklige presiseringer."
Sevald Høye, førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Hedmark, Norge

...artiklene har et godt språk (fagfellevurderinger i tidsskrift)

"Jeg er alltid trygg på at jeg leverer fra meg et språklig godt produkt når de har vært i språkvask hos dere. Det er uvurderlig for meg den jobben dere gjør for å forbedre språket både på små og store dokumenter, f.eks. oppgaveinnleveringer og artikler som sendes til internasjonale tidsskrift. Disse innleveringene er på PhD-nivå, og krever høy standard, og det er gledelig når fagfellevurderinger i tidsskrift kommenterer at artiklene har et godt språk!"
Kristine Rørtveit, PhD-stipendiat/psykiatrisk sykepleier, Stavanger DPS/Universitetet i Stavanger