Språkgranskning Socialt arbete

Omdömen inom Socialt arbete 

...velformulert og korrekt akademisk engelsk

"Jeg er ansatt på Universitetet i Stavanger, hvor jeg arbeider som professor i sosialt arbeid på sosionomutdanningen (bachelor) og masterprogrammet. Jeg hadde mye kontakt med Gullvi underveis i mitt arbeid med dr.graden "Interprofessional collaboration in residential childcare". Jeg har også henvendt meg til henne for mindre arbeider med presentasjoner, artikler og abstracts. Jeg har vært svært fornøyd med "språkvask" og kommentarer. Hun gir alltid muligheter for at jeg kan vurdere selv hvilke alternative formuleringer jeg kan bruke. Jeg har også fått kommentarer fra engelskspråklige om at teksten er velformulert og korrekt akademisk engelsk uten å være for vanskelig tilgjengelig. Jeg vil gjerne anbefale Gullvi til andre."
Elisabeth Willumsen, Førsteamanuensis, DrPH, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger, Norge