Referenser

Efter 36 år i branschen har vi hunnit hjälpa till med hela registret av vetenskapliga texter, allt från kandidatuppsatser och magisteruppsatser till doktorsavhandlingar. Framför allt har vi granskat/översatt kvalitativa studier.