Språkgranskning Miljövetenskap

Referenser inom Miljövetenskap 

...på en lagom nivå

"Vi på Kemisk Miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, har under många år anlitat Gullvi Nilsson som språkgranskare. Vi är mycket tacksamma för de korrigeringar och ändringsförslag vi fått. Språkgranskningen har hela tiden legat på en "lagom" nivå, dvs. språkliga felaktigheter har korrigerats med bibehållande av vår egen stil. Vi har alltid fått snabb service."
Olle Ramnäs, Docent, Kemisk Miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola

Behöver du hjälp med språkgranskning eller korrekturläsning? Läs mer om vilka övriga språktjänster Gullvi Nilsson tillhandahåller via länken.