Språkgranskning Miljövetenskap

Omdömen inom Miljövetenskap 

...på en lagom nivå

"Vi på Kemisk Miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, har under många år anlitat Gullvi Nilsson som språkgranskare. Vi är mycket tacksamma för de korrigeringar och ändringsförslag vi fått. Språkgranskningen har hela tiden legat på en "lagom" nivå, dvs. språkliga felaktigheter har korrigerats med bibehållande av vår egen stil. Vi har alltid fått snabb service."
Olle Ramnäs, Docent, Kemisk Miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola