Språkgranskning Statsvetenskap

Omdömen inom Statsvetenskap 

... gode føresetnader for å forbetre krevjande vitskaplege tekstar

"Eg vil rå kollegaer til å bruke Gullvi Nilsson Översättningar AB for språkvask av engelskspråklege tekstar. Ho er tydeleg i framlegga og lett å samarbeide med. Kvaliteten i den språklege gjennomgangen hennar verkar solid. For meg verkar det som om ho har gode føresetnader for å forstå og forbetre krevjande vitskaplege tekstar."
Svein Tuastad, Førsteamanuensis i statsvitskap, Universitetet i Stavanger.