Språkgranskning Juridik

Referenser inom Juridik 

...känsla och förståelse för sakinnehållet

"Gullvi Nilsson har varit mig behjälplig med översättningar i juridiska angelägenheter. Hon har utomordentliga kunskaper i engelska språket samt erforderlig känsla och förståelse för sakinnehållet i de texter som skall översättas. Eftersom Gullvi utfört översättningsuppdragen skyndsamt och dessutom är trevlig som person kan jag rekommendera henne å det bästa."
Johan Bond, Advokat, Bond & Toftered Advokatbyrå HB, Kungsbacka

...ett väldigt fint jobb

"Gullvi har gjort ett väldigt fint jobb de gånger hon har översatt juridiska texter för mig. Hon har visat känsla för det juridiska språket."
Rolf Dotevall, Jur.Dr., Docent i civilrätt, Rättsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Handelshögskola

...imponerande! 

"Ett stort tack för den omsorgsfullt genomförda språkgranskningen av mitt omfattande avhandlingsmanus på ett tidseffektivt sätt - imponerande!" 
Haymanot Baheru, doktorand, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Behöver du hjälp med språkgranskning eller kkorrekturläsning? Läs mer om vilka övriga språktjänster Gullvi Nilsson tillhandahåller via länken.