Språkgranskning Arkivvetenskap

Referenser inom Arkivvetenskap

...professionell kunnighet

"Gullvi Nilsson har en professionell kunnighet när det gäller att korrekturläsa både svenska och engelska texter. Hon är noggrann och har utfört arbete för mig som varit till stor hjälp och till min fulla belåtenhet. Jag kan därför varmt rekommendera henne."
Katarina Morén, fil.mag. i arkivvetenskap och dokumentation

Behöver du hjälp med språkgranskning eller korrekturläsning? Läs mer om vilka övriga språktjänster Gullvi Nilsson tillhandahåller via länken.