Språkgranskning Pedagogik

Omdömen inom Pedagogik 

...utmärkt samtalspartner

"Under hela min forskarutbildning har Gullvi Nilsson varit mig behjälplig med all språkgranskning och översättning av doktorsavhandlingen inklusive vetenskapliga artiklar till engelska. Gullvi har på ett professionellt och ingående sätt bearbetat texten och därtill varit en utmärkt samtalspartner när det gäller att utveckla textens karaktär. Jag kan tveklöst rekommendera Gullvi för liknande uppdrag."
Lars Kristén, Fil Dr, Universitetslektor i pedagogik med inriktning idrott, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad