Språkgranskning Engelska

Vi språkgranskar alla slags akademiska texter skrivna på engelska. Under årens lopp har vi granskat hundratals vetenskapliga artiklar och en mängd andra akademiska texter på olika nivåer, inklusive licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Vår specialitet är kvalitativa studier inom omvårdnad. Många av våra kunder säger att vår språkliga bearbetning har bidragit till att de fått sina artiklar accepterade av internationella vetenskapliga tidskrifter.


Språkgranskning och korrekturläsning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning är en enklare form av textredigering för att undanröja grammatiska och andra mer eller mindre uppenbara språkliga fel. Språkgranskning Inkluderar mycket mer, t.ex. syftningsfel och upprepningar, och att även se till att rätt termer används m.m. Samtidigt som texten ska vara idiomatiskt korrekt är det viktigt att den är så koncis och lättillgänglig som möjligt.

Ibland frågar våra kunder om vi inte bara kan rätta till de mest uppenbara felen, men vi arbetar inte på det sättet. Vi gör alltid vad som krävs för att din text ska bli så bra som möjligt.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För rätt pris på ditt behov av språkgranskning måste vi först göra en bedömning av texten. 
Du kan välja att ladda upp hela eller en representativ del av ditt material via formuläret nedan. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan!