Språkgranskning Engelska

Vi språkgranskar alla slags akademiska texter skrivna på engelska. Under årens lopp har vi granskat hundratals vetenskapliga artiklar och en mängd andra akademiska texter på olika nivåer, inklusive licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Vår specialitet är kvalitativa studier inom omvårdnad. Många av våra kunder säger att vår språkliga bearbetning har bidragit till att de fått sina artiklar accepterade av internationella vetenskapliga tidskrifter.


Frågor & Svar om språkgranskning

1. Vad innebär språkgranskning av text skriven på
engelska?

Att först och främst förbättra texten genom att undanröja grammatiska och andra mer eller mindre uppenbara språkliga fel. Andra saker vi tittar på är syftningsfel, upprepning, meningsuppbyggnad, att rätt termer används m.m. Samtidigt är det viktigt att texten blir idiomatiskt och vetenskapligt korrekt och dessutom så koncis och lättillgänglig som möjligt.

2. Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning? 

För mig finns det ingen skillnad. Vi gör alltid vad som krävs för att din text ska bli så bra som möjligt. Det är av rent praktiska skäl som jag använder ordet språkgranskning för engelska texter och korrekturläsning för svenska.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För att kunna ge dig ett pris för språkgranskning av ditt manus behöver vi först göra en bedömning av texten. 
Du kan välja att ladda upp hela eller 2-3 sidor av ditt material via formuläret nedan. Om du väljer att inte skicka hela texten behöver vi få veta det totala ordantalet (exklusive ev. referenser) för att kunna bestämma priset. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan!