Språkgranskning Engelska

Vi språkgranskar alla slags akademiska texter skrivna på engelska.

Under årens lopp har vi granskat hundratals vetenskapliga artiklar och en mängd andra akademiska texter på olika nivåer, inklusive licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar

Vår specialitet är kvalitativa studier inom omvårdnad. 

Många av våra kunder säger att vår språkliga bearbetning har bidragit till att de fått sina artiklar accepterade av internationella vetenskapliga tidskrifter.


Frågor & Svar om språkgranskning

1. Vad innebär språkgranskning av text skriven på
engelska?

Att först och främst förbättra texten genom att undanröja grammatiska och andra mer eller mindre uppenbara språkliga fel. Andra saker vi tittar på är syftningsfel, upprepning, meningsuppbyggnad, att rätt termer används m.m. Vi ger också förslag på andra ordval/formuleringar. Samtidigt är det viktigt att texten blir idiomatiskt och vetenskapligt korrekt och dessutom så koncis och lättillgänglig som möjligt.

2. Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning? 

En del korrekturläsare delar in korrekturläsning i olika nivåer, men för mig finns det ingen skillnad. Vi gör alltid det som krävs för att din text ska bli så bra som möjligt.

3. Hur lång tid tar en språkgranskning?

Om det gäller en vetenskaplig artikel av normallängd (ca 5.000 ord), vill vi helst ha en vecka på oss. Sedan beror det naturligtvis på vår arbetssituation för tillfället.

4. Hur går en språkgranskning till?  

Vi gör alltid två genomläsningar.

1. Den första innefattar en djupare granskning.

2. Vid den andra genomläsningen justeras detaljerna.

Så kommer vi igång.

Beskriv i formuläret nedan:

- Vilken typ av text är det?

- Hur många ord handlar det om?

- Är texten klar för språkgranskning nu?

- Hur snart behöver du den språkgranskade texten?

- Ladda upp texten, alternativt 2-3 sidor, så att vi kan göra en bedömning av tidsåtgång och kostnad.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För att kunna ge dig ett pris för språkgranskning av ditt manus behöver vi först göra en bedömning av texten. 
Du kan välja att ladda upp hela eller 2-3 sidor av ditt material via formuläret nedan. Om du väljer att inte skicka hela texten behöver vi få veta det totala ordantalet (exklusive ev. referenser) för att kunna bestämma priset. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan!