Korrekturläsning Svenska

Korrekturläsning av svenska texter. Vi utför korrekturläsning av alla slags vetenskapliga artiklar och texter på svenska, inklusive A-uppsatser, B-uppsatser, C-uppsatser (kandidatuppsatser), D-uppsatser (magisteruppsatser), licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar.


Språkgranskning och korrekturläsning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning är en enklare form av textredigering för att undanröja grammatiska och andra mer eller mindre uppenbara språkliga fel. Språkgranskning Inkluderar mycket mer, t.ex. syftningsfel och upprepningar, och att även se till att rätt termer används m.m. Samtidigt som texten ska vara idiomatiskt korrekt är det viktigt att den är så koncis och lättillgänglig som möjligt.

Ibland frågar våra kunder om vi inte bara kan rätta till de mest uppenbara felen, men vi arbetar inte på det sättet. Vi gör alltid vad som krävs för att din text ska bli så bra som möjligt.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För rätt pris på ditt behov av korrekturläsning måste vi först göra en bedömning av texten. 
Du kan välja att ladda upp hela eller en representativ del av ditt material via formuläret nedan. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan!

Studenter betalar ett lägre pris