Korrekturläsning Svenska

Vi utför korrekturläsning av alla slags vetenskapliga artiklar och texter på svenska, såsom

      - doktorsavhandlingar 

- licentiatuppsatser

   - magisteruppsatser 

  - kandidatuppsatser


Frågor & Svar om korrekturläsning

1. Vad innebär korrekturläsning på svenska?

Att se till att språket blir grammatiskt korrekt, lättfattligt och idiomatiskt riktigt genom att undanröja mer eller mindre uppenbara fel och upprepningar, förtydliga oklara formuleringar, se till att rätt termer används mm.

2. Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning?

En del korrekturläsare delar in korrekturläsning i olika nivåer, men för mig finns det ingen skillnad. Vi gör alltid det som krävs för att din text ska bli så bra som möjligt.

3. Hur lång tid tar en korrekturläsning? 

Det beror helt och hållet på textens omfattning och språkliga kvalitet. För att kunna svara på din fråga behöver vi få titta på texten (hela alternativt 2-3 sidor).

4. Vad vill man uppnå med korrekturläsning?

  • ett välstrukturerat innehåll
  • att texten flyter bra
  • att budskapet går tydligt fram

Så kommer vi igång.

Beskriv i formuläret nedan:

- Vilken typ av text är det?

- Hur många ord handlar det om?

- Är texten klar för korrekturläsning nu?

- Hur snart behöver du den korrekturlästa texten?

- Ladda upp texten, alternativt 2-3 sidor, så att vi kan göra en bedömning av tidsåtgång och kostnad.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För att kunna ge dig ett pris för korrekturläsning av ditt manus behöver vi först göra en bedömning av texten. Du kan välja att ladda upp hela eller 2-3 sidor av materialet (exklusive ev. referenser) via formuläret nedan. Om du väljer att inte skicka hela texten behöver vi få veta det totala ordantalet för att kunna bestämma priset. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan! Studenter betalar ett lägre pris.