Korrekturläsning Svenska

Vi utför korrekturläsning av alla slags vetenskapliga artiklar och texter på svenska, såsom

      - doktorsavhandlingar 

- licentiatuppsatser

   - magisteruppsatser 

  - kandidatuppsatser


Frågor & Svar om korrekturläsning

1. Vad innebär en korrekturläsning på svenska?

Att se till att språket blir grammatiskt korrekt, lättfattligt och idiomatiskt riktigt genom att undanröja mer eller mindre uppenbara fel och upprepningar, förtydliga oklara formuleringar, se till att rätt termer används mm.

2. Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning?

Egentligen är det ingen skillnad. Båda termerna används omväxlande för både språkgranskning och korrekturläsning. Själv väljer jag att använda "språkgranskning" för engelska texter och "korrekturläsning" för svenska texter.

3. Hur lång tid tar en korrekturläsning? 

Det beror helt och hållet på textens omfattning och språkliga kvalitet. För att kunna svara på din fråga behöver vi få titta på texten (hela alternativt 2-3 sidor).

4. Vad vill man uppnå med en korrekturläsning?

  • ett välstrukturerat innehåll
  • att texten flyter bra
  • att budskapet går tydligt fram

5. Hur snabbt kan jag få en offert?

Normalt inom en arbetsdag.

6. Använder ni er av funktionen Spåra ändringar i Word när ni redigerar i texten?

Nej det gör vi inte. Det passar inte vårt sätt att arbeta. Vi markerar i stället de ändringar vi gör med fetstil och understrykning. Vid oklarheter lämnar vi förslag på alternativa formuleringar och skriver även in eventuella kommentarer direkt i texten.

Så kommer vi igång.

Beskriv i formuläret nedan:

- Vilken typ av text är det?

- Hur många ord handlar det om?

- Är texten klar för korrekturläsning nu?

- Hur snart behöver du den korrekturlästa texten?

- Ladda upp texten, alternativt 2-3 sidor, så att vi kan göra en bedömning av tidsåtgång och kostnad.


KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För att kunna ge dig ett pris för korrekturläsning av ditt manus behöver vi först göra en kostnadsfri bedömning av texten. Du kan välja att ladda upp hela eller 2-3 sidor av materialet (exklusive ev. referenser) via formuläret nedan. Om du väljer att inte skicka hela texten behöver vi få veta det totala ordantalet (exklusive referenser) för att kunna bestämma priset. Efter bedömning återkommer vi till dig med offert så fort vi kan! Studenter betalar ett lägre pris.