Om oss & kontakt

Här hittar du oss

Gullvi Nilsson Översättningar AB

Adress: Stensjöberg 4,

431 36 Mölndal

Telefon: 0727 - 27 28 05
E-post: gullvi@anglia.nu


Om Gullvi Nilsson

Jag har arbetat med översättning till engelska och språkgranskning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar skrivna på engelska sedan 1985, alltid i samarbete med en infödd översättare.

Specialitet: kvalitativa studier inom omvårdnad

Även korrekturläsning av alla slags akademiska texter skrivna på svenska inklusive kandidatuppsatser, magisteruppsatser, licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar.

Personlig och kvalitetssäkrad service

Du får direktkontakt med mig och jag ger Dig personlig service.

Vi uppfyller kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006 (s.k. fyra-ögon-principen), vilket betyder att vi alltid är två översättare som arbetar med de engelska texterna. Se våra kunders omdömen.

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ).

Vi hanterar alla texter konfidentiellt och din text är därför i trygga händer.


Många nöjda kunder

Vi konkurrerar inte med stora översättningsbyråer som hanterar stora mängder text från en dag till en annan. 

Hos oss får du en noga genomarbetad text - oavsett om det gäller korrekturläsning, språkgranskning eller översättning - och därmed bästa resultat. Alla engelska texter översätts/språkgranskas av en infödd översättare.

Många av våra kunder säger att vår språkliga bearbetning har bidragit till att de fått sina artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Läs gärna våra kunders omdömen.