Språkgranskning Teknik

Omdömen inom Teknik 

...en fröjd att se hur du arbetar!

"Jag har aldrig varit så nöjd med hur tydligheten förbättrats som efter din bearbetning. Ditt arbete lyfter artikeln till en helt annan nivå med avseende på språkförståelse, med ett flyt i texten som tidigare saknades. En fröjd att se hur du arbetar."
Magnus Lundbäck, Förste forskningsingenjör, Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Industriell organisation, Luleå Tekniska Universitet

...fantastiskt!

"Jag är jättenöjd med resultatet av granskningen - det blir ett sådant flyt och proffsigt! Men det känns fortfarande som mitt språk - fantastiskt!"
Lena-Maria Öberg, Doktor i Dator och Systemvetenskap, Institutionen för Informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet, Östersund

...oerhört nöjda

"Vi är några vid Vatten Miljö Teknik som under senare år har vänt oss till Gullvi Nilsson Översättningar och vi är oerhört nöjda med den hjälp vi har fått. När det gäller språkgranskning så handlar det ju inte enbart om att få dokumentet granskat rent språkligt utan det är även högst önskvärt att få förslag på alternativa/bättre formuleringar och nyanser för att få fram vad man vill ha sagt. Därför är det viktigt att den som granskar har erfarenhet av att läsa tekniska/naturvetenskapliga artiklar och detta har definitivt Gullvi."
Ann-Margret Strömvall, Doktorand, Vatten Miljö Teknik, Chalmers tekniska högskola

...verkligen ett lyft för texten!

"Jag har tidigare haft mycket god hjälp av Gullvi med språkgranskning av artiklar och avhandlingar på engelska. Nu var det dags igen för en avhandling och jag vill framföra ett stort tack för den professionella hjälp vi fått. Verkligen ett lyft för texten. Jag kommer gärna tillbaka med fler uppdrag."
Roland Örtengren, Professor, Avdelningen för produktionssystem, Chalmers tekniska högskola

...fungerat jättebra

"Gullvi har hjälpt oss med språkgranskning sedan början av nittiotalet. Hon har nu (1998) granskat ca 30-40 artiklar för oss, varav en del mångvetenskapliga, och det har fungerat jättebra."
Tomas Engström, Forskningsgruppen för materialhantering, Institutionen för transportteknik, Chalmers tekniska högskola

...synnerligen professionellt

"Ända sedan 1987 har Gullvi Nilsson och jag haft ett samarbete kring den språkliga bearbetningen av mina vetenskapliga texter. Under samtliga år har jag alltid upplevt att Gullvi på ett synnerligen professionellt sätt kunnat tillmötesgå de speciella och höga krav som internationell vetenskaplig publicering medför. Med stor och lång erfarenhet vill jag därför varmt rekommendera hennes tjänster."
Matts Carlsson, Tekn. Dr., universitetslektor, Institutionen för Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola

...flexibilitet och snabb respons

"Vi har under en följd av år anlitat Gullvi Nilsson, främst för språkgranskning av doktorsavhandlingar och artiklar. Flexibilitet och snabb respons är saker som gör att vi uppskattar samverkan med henne oerhört mycket."
Göran Sällfors, Tekn. dr., Professor, Institutionen för Geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola

...granskningen blir professionellt gjord

"Vi på CIT Ekologik vänder oss gärna till Gullvi Nilsson för språkgranskning, eftersom vi vet att granskningen blir professionellt gjord och att leveranstiden är kort. Vi har alltid blivit mycket nöjda med resultatet!"
Elin Eriksson, chef för enheten CIT Ekologik, Chalmers Industriteknik, Chalmers Teknikpark