Språkgranskning Didaktik

Referenser inom Didaktik 

...oerhört nöjd!

"Jag är så oerhört nöjd med er språkgranskning och kan inte annat än vara avundsjuk på er språkförmåga."
Helén Sterner, universitetsadjunkt i matematikdidaktik, Högskolan Dalarna, Falun.

Behöver du hjälp med språkgranskning eller korrekturläsning? Läs mer om vilka övriga språktjänster Gullvi Nilsson tillhandahåller via länken.