Språkgranskning Naturvetenskap

Omdömen inom Naturvetenskap 

...vi är oerhört nöjda

"Vi är några vid Vatten Miljö Teknik som under senare år har vänt oss till Gullvi Nilsson Översättningar AB och vi är oerhört nöjda med den hjälp vi har fått från henne. När det gäller språkgranskning så handlar det ju inte enbart om att få dokumentet granskat rent språkligt utan det är även högst önskvärt att få förslag på alternativa/bättre formuleringar och nyanser för att få fram vad man vill ha sagt. Därför är det viktigt att den som granskar har erfarenhet av att läsa tekniska/naturvetenskapliga artiklar och detta har definitivt Gullvi."
Ann-Margret Strömvall, Doktorand, Vatten Miljö Teknik, Chalmers tekniska högskola

...ett oklanderligt och minutiöst korrekturarbete!

"Under arbetet med utgivningen av boken Safari Östafrika har Gullvi Nilsson bidragit med mycket värdefulla synpunkter i den språkliga bearbetningen och ett oklanderligt och minutiöst korrekturarbete."
P-O Johansson, journalist och författare, Angalia AB

...svaert godt fornøyd

"Tapir Akademisk Forlag har hatt gleden av å kunne benytte Gullvi Nilsson i förbindelse med språkvask av vitenskapelige artikler på svensk. Vi er svaert fornøyd med arbeidet hennes, og oppdragene utføres alltid innen avtalt tid - det er svaert viktig för at vi skal kunne holde tidsskjemaet i bokprocessen."
Maj Helene Solberg, Redaktør, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, Norge