Språkgranskning Medicin

Omdömen inom Medicin 

...vi är mycket imponerade av er insats!

"Tack för mycket bra förslag som resulterat i en avsevärd förbättring av språket. Vi är mycket imponerade av er insats.".
Dan Farahmand, MD, Hydrocephalus Research Unit, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.

...proffsigt rakt igenom, outstanding!

"Tack Gullvi, för ännu en kanoninsats, outstanding och professionellt! UTMÄRKT! Som alltid, mästerlig korrigering, proffsigt rakt igenom. Vi är fulla av beundran."
Amir Baigi, Epidemiolog, PhD, FoU-enheten, Primärvården Halland, Huvudansvarig för epidemiologiska kartläggningar i Hallands län och Hallands kommuner

...ett fantastiskt arbete!

"Tack för ert fantastiska arbete! Jag vet att det blev mera arbete denna gången, eftersom jag har skrivit manuskriptet under kort tid. Ingen hade hunnit titta på det innan jag skickade det vidare till er. Jag är mycket nöjd"
Mariwan Baker, PhD-student; M.Sc. (Physicist, Medical Physicist), Copenhagen University Hospital, Herlev Department of Oncology (R), Division of Radiophysics (51AA), Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev, Denmark

...du är helt enkelt bäst!

"Jag vill på detta sätt hylla dig och ropa ut mitt stora TACK för att du på ett helt fantastiskt sätt stöttar alla mina doktorander och därmed mig i vår strävan att nå ut till världen. Du har servat Isabel Fridh, Veronika Karlsson, Inger Jansson, Anne Flodén, My Engström och Madeleine Nilsson. Alla är mina adepter och vi är alla så priviligierade för att få ta del av dina tjänster. Du gör allt vi skriver ännu bättre. Du är helt enkelt bäst."
Anna Forsberg, Docent, Sahlgrenska Akademin. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg.

...otroligt mycket bättre

"Den engelska texten i min vetenskapliga artikel blev otroligt mycket bättre efter Gullvi Nilssons proffsiga bearbetning med korrigeringar, omformuleringar, ändring av meningsbyggnad och ökad variation av språket."
Susanne Ljungman, prof. emerita, Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

...alltid mycket nöjda

"Vi har fått hjälp med granskning/översättning under många år och alltid blivit mycket nöjda! Snabba svar, möjlighet att få fråga och diskutera och ett bra bemötande har gjort att vi med glädje vill fortsätta vårt samarbete med Gullvi!"
Bertil Marklund, FoUU-chef, professor och Specialist i allmänmedicin och FoUU-gruppen i Närsjukvården Halland

...alla mycket nöjda!

"Vi är alla mycket nöjda med ditt arbete".
Ann-Cathrine Brämhagen, Leg. Sjuksköt., Dr. Med. Vet/RN, PhD, Klinisk lektor, Malmö högskola, Skåne Universitetssjukhus

...guld värd

"Din tillgänglighet har varit guld värd. Din granskning är professionell. Jag uppskattar alla Dina synpunkter, att Du också ser helheten och inte endast fokuserar på språket. Du har effektivt och med stor noggrannhet granskat samtliga delarbeten i min avhandling inför internationell publicering. Jag kommer fortsättningsvis att anlita Dina tjänster och också varmt rekommendera dem till mina kollegor."
Anita Johansson, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet

...uppskattar er noggrannhet

"Jag uppskattar verkligen er noggrannhet och att ni upptäcker och rättar allt möjligt, t.ex. vilket sekel Pasteur var aktiv, och särskilda specialuttryck. Det känns verkligen som att ni tar er tid, trots alla mina slarvfel och ofullständiga meningar. Tycker också det är bra att ni skriver när meningars innebörd inte är helt klar för er så att de kan förbättras ‒ er granskning har avsevärt förbättrat min avhandling!"
Alba Corell, Sektionen för klinisk neurovetenskap vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

...aldrig fått klagomål på språket

"Jag vill lämna mina varmaste rekommendationer till att låta Gullvi Nilsson språkgranska engelskspråkiga vetenskapliga manuskript. Hon har hjälpt mig med artiklar både där jag varit försteförfattare och medförfattare, främst doktorandarbeten, och jag har aldrig fått klagomål på språket efter hennes gedigna arbete."
Agneta Anderzén Carlsson, Leg. sjuksköterska, Med. Dr, Forskningshandledare, Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting, och Docent i Medicinsk vetenskap med inriktning mot Hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet

...stor omsorg och noggrannhet

"Gullvi har med stor omsorg och noggrannhet hjälpt mig på bästa sätt under hela min doktorandtid med översättning och engelsk granskning av både artiklar och kappa. Avhandlingen som var tvärvetenskaplig med delar i både medicin och kommunikationsvetenskap klarade Gullvi galant trots att det var ett nytt område. Jag uppskattar särskilt alla hennes professionella kommentarer. Fortsätter nu med nya artiklar och hoppas på ett långt samarbete!"
Helena Mortenius, FoU-handledare, PhD, FoUU Halland

...professionellt!

"Jag anlitar Gullvi Nilsson för språkgranskning av vetenskapliga manuskript. Jag vet att jag alltid får snabb handläggning, korrekta förslag till språkliga justeringar som jag själv tar ställning till och därutöver ett trevligt bemötande. Professionellt!"
Ewa Wressle, FoU-samordnare, Universitetssjukhuset, Geriatriska kliniken, Linköping

...ovärderlig hjälp!

"Tack snälla Gullvi för ett oerhört professionellt, snabbt och trevligt bemötande. Din hjälp har varit ovärderlig för mig och min text. Du förstod vad jag ville ha för språklig ton i boken. Jag kommer att återkomma till dig nästa gång jag behöver hjälp och jag kan absolut rekommendera dig till andra."
Helene Sjögren, PhD, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

...proffsigt utfört arbete

"Jag har genom min stämbandscancerforskning anlitat Gullvi Nilsson för både översättningsarbete och språkgranskning. Utifrån dessa erfarenheter kan jag varmt rekommendera ett företag som ger ett trevligt bemötande, proffsigt utfört arbete och snabb hantering av önskade beställningar."
Caterina Finizia, Öron, näs och halsspecialist, ÖNH-kliniken SU/Sahlgrenska sjukhuset

...hög kvalitet avseende både kommunikation och resultat

"Under perioden 1999-2001 anlitades Gullvi Nilsson som översättare av dokumentation inom projektet Telematic Services for the Elderly. Gullvi Nilssons varma personliga bemötande och professionella kompetens har varit ovärderligt för projektets dokumentation, kommunikation och informationsspridning.
Under 2002-2005 var Gullvi översättare inom det telemedicinska internationella projektet REMEDY.
Ledningsgruppen för Närmre rekommenderar varmt Gullvi Nilsson som översättare i alla sammanhang då man önskar hög kvalitet avseende både kommunikation och resultat."
Anita Helgesson, verksamhetsutvecklare/projektledare Närmre,
Curt Hörnqvist, socialchef vård och omsorgsförvaltningen, Vännäs Kommun,
Anders Östblom, verksamhetschef, Vännäs vårdcentral, Västerbottens Läns landsting

...omsorgsfullt gjord språkgranskning som lyfter texten

""Som vanligt är språkgranskningen omsorgsfullt gjord och språket är klarare - det lyfter texten! Tycker det är bra att man får förslag på ändringar som man själv får ta ställning till."
Anders Andersson, Leg.läkare, Lungimmunologiska gruppen, Göteborgs Universitet

...har förbättrat artiklarna väsentligt

"Jag är väldigt nöjd med ditt arbete och känner att din språkgranskning förbättrat artiklarna väsentligt."
Annelie Lindberg, leg.sjuksköterska, doktorand/study nurse, PhD student, Gastroenheten Danderyds sjukhus.

... ett utmärkt jobb!

"Tack för ett utmärkt jobb med min avhandling. Uppskattar ert snabba och noggranna arbete. Jag är mycket nöjd."
Anne-Barbara Witte, Doktorand vid Inst. Medicin, Karolinska sjukhuset, Solna.