Mina 10 bästa tips till dig som skriver vetenskapliga texter

29.02.2024

Formulera dig sakligt och så precist som möjligt

Säg det viktigaste först i meningen

Använd termer på ett konsekvent sätt

Variera - använd både korta och långa meningar

Använd aktiva meningskonstruktioner, dvs. med verbet i aktiv form

Undvik passiva meningskonstruktioner, dvs. med verbet i passiv form

Undvik upprepningar och onödiga ord

Undvik långa meningar, dela hellre upp dem

Undvik att börja flera meningar på samma sätt

Använd inte genitivapostrof (') – det är bara engelskan som har det