Referenser inom Juridik

...känsla och förståelse för sakinnehållet

"Gullvi Nilsson har varit mig behjälplig med översättningar i juridiska angelägenheter. Om Gullvi kan sägas att hon har utomordentliga kunskaper i engelska språket samt erforderlig känsla och förståelse för sakinnehållet i de texter som skall översättas. Eftersom Gullvi vidare utfört sig anförtrodda uppdrag med tillbörlig skyndsamhet och dessutom är trevlig som person kan jag rekommendera henne å det bästa."
Johan Bond, Advokat, Bond & Toftered Advokatbyrå HB, Kungsbacka

...ett väldigt fint jobb

"Gullvi har gjort ett väldigt fint jobb de gånger hon har översatt juridiska texter för mig. Hon har visat känsla för det juridiska språket."
Rolf Dotevall, Jur.Dr., Docent i civilrätt, Rättsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Handelshögskola

...imponerande! 

"Ett stort tack för den omsorgsfullt genomförda språkgranskningen av mitt omfattande avhandlingsmanus på ett tidseffektivt sätt - imponerande!" 
Haymanot Baheru, doktorand, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten, Stockholms universitet