Referenser inom Arkivvetenskap

...professionell kunnighet

"Gullvi Nilsson har en professionell kunnighet i korrekturläsning och har utfört arbete för mig som varit till min fulla belåtenhet. Hon är noggrann och har varit till stor hjälp med att korrekturläsa både svenska och engelska texter. Jag kan därför varmt rekommendera henne."
Katarina Morén, fil.mag. i arkivvetenskap och dokumentation